VentilationOnline.se

RE 5 Transformator, Systemair

2.655 kr

Teknisk data

  • Ström: 5 A

Enfas fläktvariator där fläktens varvtal styrs genom att matningsspänningen kan varieras i fem fasta steg, vilket sker manuellt med hjälp av omkopplaren på fronten. Transformatorn har utgång 230V för styrning av spjäll, elbatteri eller annan extern utrustning. När transformatorn ställs i läge 0 är utgången spänningslös. Signallampa på fronten indikerar drift. Säkring återställes utifrån. REU har hölje av självslocknande termoplast. Matningsspänning: 230V 50/60Hz. OBS! Till fläktar med utdragen termokontakt skall separat motorskydd användas eller transformator med inbyggt motorskydd.
Utspänning vid de 5-stegen

Bilagor