VentilationOnline.se

RTRE 1,5 Transformator, Systemair

2.090 kr

Teknisk data

  • Ström: 1.5 A

Enfas transformator, där fläktens varvtal styrs genom att matningsspänningen kan varieras i fem fasta steg, vilket sker manuellt med hjälp av omkopplingsvredet på fronten.
Inbyggt termokontaktmotorskydd TK bryter matningsspänningen vid bruten termokontakt. Återställning sker genom att vredet vrids till “0” i ca 10 sekunder, därefter sker återstart.
Ingång för rumstermostat RT som vid brytande kontakt bryter bort matningsspänningen till fläkten. Levereras byglad.
Transformatorn har utgång 230V för styrning av spjäll, elbatteri eller annan extern utrustning. När transformatorn ställs i läge 0 eller när TK bryts är utgången spänningslös.
Signallampa på fronten indikerar drift. Säkring återställes utifrån. RTRE har hölje av självslocknande termoplast. Matningsspänning: 230 V 50/60 Hz
Utspänning vid de 5 stegen:
x) Utanpåliggande.

Bilagor