VentilationOnline.se

LDC 125-1200 Ljuddämpare, Systemair

1.075 kr

Bilagor

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt
Kanalanslutning: cirkulär, insug 125 mm
Kanalanslutning: cirkulär, utblås 125 mm
Vikt 7,3 kg
Andra
Typ kanalanslutning Cirkulära

Ljuddämpare

Lättmonterad ljuddämpare för rund kanal med anslutning enligt spirostandard. LDC dämpar effektivt ljudet till kanal. För installationer med extra höga krav på ljuddämpning kan med fördel två ljuddämpare användas.

Ljuddämparen monteras direkt efter en fläkt eller böj för effektivast dämpning. För anläggningar där krav ställs på låg ljudnivå både till omgivning och kanal rekommenderas att använda en isolerad fläkt tillsammans med ljuddämparen.

Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 15, E120

Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:

Utrymmande person…..3 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm

Brännbart material….. 10 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm

…………………………..30 kW/m² EI 120 vid avstånd >0 mm

Isoleringstjocklek 50 mm.