VentilationOnline.se

AQUA24TF Rumsregulator, Systemair

1.955 kr

Tekniska parametrar

Nominella data
Frekvens 50; 60 Hz
Temperatur justerområde 0 till 30 °C
Skydd/Klassificering
Kapslingsklass IP20
Styrenhet och givare
Tillåten fuktighet, ej kondens 90 till 90 %RH
Tillåten omgivningstemperatur 0 till 50 °C
Dimensioner och vikt
Djup 45 mm
Höjd 150 mm
Bredd 92 mm
Vikt 0,2 kg
Andra
Kaskad faktor (CF) 1,0 till 15,0
Uteffekt 5 VA

Rumstemperatur regulator

AQUA 24TF med rum- eller tillufts temperaturstyrning.

Regulator AQUA 24TF styr tre-punkts motorer med en puls-pause signal där förhållandet mellan påslagen tid och avslagen tid är proportionell för temperaturförskjutningen. Regulatorn har en inbyggd givare, extern givare kan anslutas. Använd anliggningsgivare TG-A 130 när frostskydd eller avstägnings funktion krävs. AQUA 24TF är lämplig för styrning av ventilmotor MVT4.

Kaskadfaktor (CF) måste sättas till 1 för singel givar styrning.

Minimum gräns (Min) är inte verksam i singel givar styrning.

Bilagor