RDAF MINI FläktGroup Inkl all extra utrustning

33.960 kr inkl. moms

Bilagor
  • Högeffektiva EC-motorer
  • Verkningsgrad, upp till 86%
  • Filter Tilluft, klass F7. Filter Frånluft, klass F5
  • Kräver ingen dränering
  • inkl. för & eftervärmare 1000W
  • Fuktstyrning
  • Co2 styrning
  • Ethernetanslutning

 

Aggregatserien är konstruerad för att vara energieffektiv med låga SFPv-tal. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket ger noggrann temperaturreglering. Aggregaten är främst avsedda för villor och mindre lokaler och bör placeras i kalla utrymmen, exempelvis på vinden. Anslutningarna är placerade i gavlarna, och dränering behövs ej vilket är en fördel speciellt vid utbyte av äldre aggregat. RDAF levereras med 2 m anslutningskabel till kontrollpanelen. Individuellt justerbara fläktar med B-hjul och som drivs av energisnåla EC-motorer.

Mini Rekommenderas för bostadsytor på upp till 200 m²,

Midi till bostadsytor upp till 270 m².

RDAF-aggregatet är utrustat med Fläkt Woods styrsystem Curo® som kompletteras med en grafisk kontrollpanel Curo® Touch (tillbehör) eller en enklare membranpanel Curo® Basic (tillbehör). RDAF är försätt med 2 m anslutningskabel för kontrollpanel. Ytterhöljet för Mini och Midi är tillverkat av vitlackad plåt. För modellerna där eftervärmare ej ingår finns det att köpa som tillbehör. Filterklass: tilluft F7 kompakt / frånluft M5 kompakt. Energiklass A+ uppfylls i kallt klimat (Norden). Aggregat konfigurerat för behovsstyrning uppfyller energiklass A i medelklimat. ECO Design direktiv 1253/2014.Max luftflöde anges vid 100 Pa.

 

Tillval

Co2-styrning
Genom att låta ventilationssystemet mäta koldioxidhalten i huset så regleras fläkthastigheten automatiskt för att uppnå önskad Co2-halt.

Ethernetanslutning
Genom att ansluta aggregatet till ett befintligt nätverk i huset så kan värden utläsas genom aggregatets inbyggda webbserver. Detta är även ett nödvändigt tillägg om man önskar styra sitt aggregat med ett överordnat system via ModBus TCP/IP.

Fuktstyrning
Detta tillval gör att en sensor mäter luftfuktigheten i huset och begränsar återföringen av fukt om mätvärdet är högre än angivet gränsvärde.

Eftervärmare
Aggregatet kan köpas med inbyggd elektronisk eftervärmare. Eftervärmaren aktiveras om den ingående luften inte når inställt börvärde efter den passerat värmeväxlaren. Eftervärmaren styrs av en ”pulser” som är kopplad till en termometer. Eftervärmaren är inte tillverkad för att fungera som värmekälla utan endast för att kompensera för förlusten i värmeväxlaren.

Förvärmare El
I områden där temperaturen är lägre än -25° C bör aggregatet kompletteras med en förvärmare. Förvärmaren värmer upp den kalla uteluften innan den passerar igenom den roterande värmeväxlaren.