RDAF MAXI FläktGroup Inkl För & eftervärmare 1000W

63.775 kr inkl. moms

Bilagor
  • Högeffektiva EC-motorer
  • Verkningsgrad, upp till 86%
  • Filter Tilluft, klass F7. Filter Frånluft, klass F5
  • Kräver ingen dränering
  • Kanalanslutning 250
  • inkl. för & eftervärmare 1000W
  • 220l/s
  • 440kvm

Produktblad

Aggregatserien är konstruerad för att vara energieffektiv med låga SFPv-tal. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket ger noggrann temperaturreglering.

Aggregaten är främst avsedda för villor och mindre lokaler och bör placeras i kalla utrymmen, exempelvis på vinden.

Anslutningarna är placerade i gavlarna, och dränering behövs ej vilket är en fördel speciellt vid utbyte av äldre aggregat. RDAF levereras med 2 m anslutningskabel till kontrollpanelen. Individuellt justerbara fläktar med B-hjul och som drivs av energisnåla EC-motorer.

Mini Rekommenderas för bostadsytor på upp till 200 m², Midi till bostadsytor upp till 270 m², Maxi till bostadsytor upp till 440 m².

RDAF-aggregatet är utrustat med Fläkt Woods styrsystem Curo® som kompletteras med en grafisk kontrollpanel Curo® Touch (tillbehör) eller en enklare membranpanel Curo® Basic (tillbehör). RDAF är försätt med 2 m anslutningskabel för kontrollpanel. Ytterhöljet för Mini, Midi & Maxi är tillverkat av vitlackad plåt. För modellerna där eftervärmare ej ingår finns det att köpa som tillbehör. Filterklass: tilluft F7 kompakt / frånluft M5 kompakt. Energiklass A+ uppfylls i kallt klimat (Norden). Aggregat konfigurerat för behovsstyrning uppfyller energiklass A i medelklimat. ECO Design direktiv 1253/2014.Max luftflöde anges vid 100 Pa.

Tillval

Co2-styrning
Genom att låta ventilationssystemet mäta koldioxidhalten i huset så regleras fläkthastigheten automatiskt för att uppnå önskad Co2-halt.

Ethernetanslutning
Genom att ansluta aggregatet till ett befintligt nätverk i huset så kan värden utläsas genom aggregatets inbyggda webbserver. Detta är även ett nödvändigt tillägg om man önskar styra sitt aggregat med ett överordnat system via Modus TCP/IP.

Fuktstyrning
Detta tillval gör att en sensor mäter luftfuktigheten i huset och begränsar återföringen av fukt om mätvärdet är högre än angivet gränsvärde.

Förvärmare El
I områden där temperaturen är lägre än -25° C bör aggregatet kompletteras med en förvärmare. Förvärmaren värmer upp den kalla uteluften innan den passerar igenom den roterande värmeväxlaren.