VentilationOnline.se

Värmeåtervinningsaggregat HERU T EC Golvmodell, Östberg

63.900 kr

  • Max luftflöde vid 100Pa: 250 l/s

Produktblad

HERU 200 T EC / HERU 250 T EC
•Golvmodell med toppanslutning. •Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX. •Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön. •Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft. •En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats. •För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrd via den trådlösa manöverenheten för drift och övervakning. •Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485. •Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar. •Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring. •Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring. •Brännbart kassettfilter typ ISO ePM1 50% som standard, för både från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut. •Inbyggd styrning för värme/kyla. •Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare. •Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med mellanliggande isolering. •Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök. •Beställs i höger- eller vänsterutförande. •Har integrerade ljuddämpare på till- och avluftssidan. •Tre års garanti vid kontinuerlig drift.